Kurs e-learningowy

 

Kultura Głuchych – historia i współczesność (kurs e-learningowy)

 

Cele projektu:

 

Tematyka:

1. Historia Kultury Głuchych – omówienie zjawiska głuchoty w historii, osób i instytucji działających na rzecz głuchych w przeszłości, emancypacji głuchych, znanych osób głuchych w historii, genezy i powstania KG.

2. Współczesność Kultury Głuchych – pokazanie jak współcześnie wygląda KG, jakie są jej przykłady i emanacje, przybliżenie najważniejszych i funkcjonujących obecnie instytucji działających na rzecz głuchych oraz prezentacja znanych osób głuchych. Wszystko w aspekcie polskim oraz międzynarodowym. W tej części, jako ilustracja treści, wykorzystane zostaną przykłady KG w formie grafik lub nagrań wideo, które są dostępne w Internecie, lecz trudno je znaleźć, a także znajdujące się w zasobach cyfrowych Fundacji Między Uszami.

3. Charakterystyka głuchoty i zasad komunikacji z głuchymi. Przedstawienie fizjologicznych oraz psychologicznych aspektów głuchoty, wytłumaczenie zasady języka migowego, jako niewerbalnej, przestrzennej formy komunikacji. Prezentacja prostych zasad komunikacji z głuchymi.

Składniki kursu:

Modułowość i funkcjonalności kursu umożliwią lepsze dopasowanie do danej grupy. Dla głuchych: obecność lektora PJM na wszystkich filmach, możliwość włączenia napisów, możliwość wybrania modułu kursu. Dla słyszących: możliwość przejścia całego kursu, ale także tylko części, w której przedstawiony będzie również zakres podstawowych znaków migowych przydatnych w komunikacji z głuchymi.

Na każdą część kursu składać się będzie min. 5 filmów długości ok 2-3 min. (łącznie ok. 15 filmów /45 min.). Na filmach oprócz lektora PJM będą pojawiać się infografiki i animacje wzbogacające przekaz. Każda część będzie zawierać ćwiczenia i quizy utrwalające wiedzę. 

Do kursu dołączony zostanie również wideo-słownik PJM z wytłumaczeniem ważniejszych słów i pojęć (przydatne bardziej dla odbiorów głuchych), a także zwrotów pomocnych w komunikacji (przydatne bardziej dla odbiorców słyszących) – min. 10 haseł ok. 10 minut łącznie .

Dodatkowym elementem merytorycznym projektu, który będzie także spełniał zadania promocyjne, będą min. 3 wywiady  ze znanymi osobami (artyści, aktywiści, edukatorzy) działającymi w sferze KG, opowiadającymi o różnych jej aspektach.