O projekcie

Projekt „Nie Bądź Głuchy na Kulturę”

 

Fascynują nas różne kultury: hiszpańska, rosyjska, chińska, skandynawska… A co z kulturą, która równocześnie i przekracza granice, i jest tuż obok? Która nie wybrzmiewa dźwiękiem, ale gestem? To Kultura Głuchych – obejmująca odrębną społeczność związaną ze sobą językiem, doświadczeniami, obyczajami, własnym poczuciem tożsamości i przynależności.

 

Projektem „Nie Bądź Głuchy na Kulturę- analiza szans i barier dla uczestnictwa Głuchych w życiu kulturalno-artystycznym” chcemy zbadać bolączki tej mniejszości językowej wobec dominującej kultury oralnej (kultury języka mówionego), poprzez analizę dotychczasowej działalności instytucji i organizacji kulturalnych na rzecz osób głuchych oraz zweryfikowanie postaw, świadomości i motywacji samych osób głuchych do udziału w życiu kulturalno-artystycznym.

 

Jest to pierwszy tego typu projekt przeprowadzany w Polsce na skalę ogólnokrajową, prowadzony równolegle na dwóch płaszczyznach: naukowej oraz kulturalnej. Za stronę naukową projektu odpowiedzialny jest zespół badawczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz specjaliści w dziedzinie surdopedagogiki. Efektem  przeprowadzonych badań będzie katalog rekomendacji dla różnorakich instytucji (m.in. domów kultury, organizacji pozarządowych, bibliotek, muzeów), służący docelowo zwiększeniu udziału osób głuchych w życiu kulturalnym i artystycznym. Działania o charakterze kulturalnym obejmują szereg inicjatyw promujących Kulturę Głuchych w różnych miejscach Polski.

 

Projekt „Nie Bądź Głuchy na Kulturę- analiza szans i barier dla uczestnictwa Głuchych w życiu kulturalno-artystycznym” finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i realizowany przez Fundację Między Uszami oraz partnera, firmę Far Beyond Business. Projekt potrwa do grudnia 2014 roku.